Testare clasa a V-a - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
Du-te la conținut

Testare clasa a V-a

Examene


Înscrieri pentru ocuparea locurilor la clasa a V-a anul școlar  2022 – 2023
Plan de  școlarizare: 3 clase  din care:
ü1 clasă – intensiv limba engleză
ü2 clase – obișnuite : limba engleza (L1)/ Lb.franceză (L2)
 
Testare pentru clasa a V-a – intensiv limba engleza
Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv limba engleză, se va desfășura în ziua de sâmbătă 11 iunie 2022, după cum urmează:
- ora 8,30 intrarea elevilor în săli, pe baza carnetului de elev vizat la zi/copie certificat de naștere elev;
- ora 9,00 – 10,00 – desfășurarea probei scrise;
- ora 10,30 – desfășurarea probei orale.
Rezultatele inițiale se afișează miercuri, 15 iunie 2022, în format anonimizat,(pe baza codului unic pe care îl va primi elevul la susținerea testului), pe site-ul unității de învățământ și la avizierul acesteia.

Rezultate - În urma procedurii de echivalare cu certificate Cambridge, cele 14 dosare depuse au fost aprobate. Astfel încât, din cele 25 de locuri alocate pentru clasa a V-a - intensiv limba engleză, au rămas 11 locuri disponibile pentru testare.


Nr. de locuri disponibile: 14
Înscrierile se fac în perioada 16 – 20 mai 2022 pe baza copiei certificatului de naștere al copilului și a cererii tip, care se găsește la secretariat.
În situația în care numărul cererilor de înscriere depășește numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare se va organiza concurs de selecție, astfel:
28 mai 2022
 • 9.00-10.00 – proba scrisă la limba română;
 • 10.30-11.30 – proba scrisă la matematică;
 • 12.30-18.00 –evaluarea lucrărilor scrise;
 • 18.00 - afișarea rezultatelor.
       
30 mai 2022
 • 8.00-10.00 - depunerea contestațiilor;
 • 10.00-12.00 - reevaluarea lucrărilor scrise pentru care s-au depus contestații;
 • 13.00 - afișarea rezultatelor finale.Anul școlar 2021 - 2022

Elevii înscriși la testarea pentru clasa a V-a intensiv limba engleză vor fi prezenți luni, 5 iulie, ora 8.30 în curtea liceului (intrare elevi) cu carnetul de note vizat, cu pix/ stilou cu cerneala albastră și cu mască. Părinții nu au acces în curtea școlii.
În urma ocupării locurilor de către elevii care au echivalat testarea cu un certificat Cambridge, au mai rămas 18 locuri vacante din 25.
Rugăm ca orice neregulă să fie anunțată la serviciul secretariat în timp util.


Referitor la înscrierea elevilor în clasa a V-a, de la alte unități școlare,  pentru anul școlar 2021-2022, precizăm următoarele:
 Pentru anul școlar 2021-2022, la clasa a V-a oferta educațională prevede  2 clase din care:
• 1 clasă cu studiul intensiv al limbii engleze;
Notă:
Liceul Teoretic”Miron Costin”Iași nu organizează testare pentru clasa a V-a anul școlar 2021-2022.
În anul școlar 2020-2021 elevii celor două clase a IV-a  sunt înscriși în clasa a V-a  anul școlar 2021-2022 fără a susține testare.

Anul școlar 2020 - 2021

Întrucât cele două colective de clasa a V-a propuse şi aprobate în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 se vor completa doar cu absolvenţii celor două clase a IV-a de la Liceul Teoretic Miron Costin – Iaşi, unitatea noastră şcolară NU VA ORGANIZA TESTARE, în vederea selecţiei altor elevi.
Informaţii privitoare la selecţia elevilor pentru formarea clasei de intensiv limbă engleză vom oferi după data de 15 iulie 2020.

Plan de  școlarizare: 2 clase
 • 1 clasă – intensiv limba engleză
 • 1 clasă – obișnuită  : limba engleza (L1)/ Lb.franceză (L2)  

TESTAREA LB. ENGLEZĂ pentru clasa a V-a intensiv - 2020


Anul școlar 2019 - 2020


Ofertă educațională  2019-2020
- 2 clase  - 56 locuri,  din care 1 clasă (28 locuri) cu studiul intensiv al limbii engleze
În cadrul concursului de selecție candidații vor putea ocupa locurile astfel:
• 28  locuri sunt atribuite elevilor clasei a IV-a de la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași
• 28 locuri sunt atribuite elevilor participanți la concursul Materom în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate la cele doua discipline de concurs
În vederea constituirii clasei a V-a cu studiul intensiv al limbii engleze  trebuie să:
- Părinții vor depune cerere de înscriere la testare în zilele   de  5– 6 iunie 2019  la secretariat între orele 9.00-16.00
- Părinții vor depune cerere de echivalare în cazul în care elevul a dobândit competențe lingvistice prin certificat Cambridge (YLE Movers- nivel A1/ YLE Flayer - nivel A2/ KET Key nivel A2)  vor depune  copie  după actele doveditoare  însoțite de orginale pentru conformitate, în aceeași perioadă.
- Elevii admiși la testarea pentru clasa a V-a organizată în data de 25 mai 2019, care nu au studiat limba engleză vor susține examen de diferentă la limba engleză din materia claselor a III-a și a IV-a, în data de 18 iunie 2019 ora 12.00 (probă scrisă și probă orală).
- Testarea competențelor lingvistice pentru limba engleză va avea loc în ziua de 19 iunie 2019 ora 9.00 (probă scrisă și probă orală).
Informații privind procedura și programa pentru testul de admitere la  limba engleză,  pot fi vizualizate pe site-ul școlii la  secțiunea ” Examene- Testare clasa a V-a anul școlar 2019-2020”.  
Anul școlar 2018 - 2019

 
Tematica pentru examenul de diferente la limba engleza
 
Gramatica: prezentul simplu şi continuu; viitorul cu “will” si “going to”; verbe modale (can, may, must, could, should); genitivul cu apostrof (’s) şi cu „of”; would like; articolul hotarat şi nehotarat (the, a, an); there is/are/was/were; pronumele personal (nominativ & acuzativ); pronumele şi adjectivul posesiv; pronumele/adjectivele şi adverbele nehotarate (every-, any-, no-, some-); pronumele si adjectivul demonstrativ (this, that, these, those); pronumele interogativ şi adverbul relativ (wh-); pluralul neregulat; numeralul cardinal şi ordinal; prepozitiile de loc si de timp; adverbul, adjectivul si gradele de comparatie.
 
Vocabular: -Casa și familia
- Obiceiuri in familie
- Feluri de mâncare
- Ocupații
- Pasiuni
- Vacanța
- Zile, luni, anotimpuri
- Vremea
- Momentele zilei
- Comunitatea – orașul/satul
-Mijloace de transport
-Tari si nationalitati
-Sarbatori
Continuturi:
1. My family
2. My best friend
3. My pet
4. My favourite wild/farm animal
5. My hobby
6. My favourite season
7. My daily programme
8. My favourite holiday (summer/winter)
9. Describe your house/room
10. My birthday party
11. My favourite activities at school
12. My favourite cartoon or TV programme
13. What are you going to do this weekend?
14. My news about the holiday
Competențele solicitate:
• Să formuleze propoziții referitoare la casa, familie, adresa, persoane, hobby-uri, obiceiuri
• Să descrie activitati obisnuite acasa, la scoala, in weekend, in vacante
• Să descrie obiecte , camera sau locuinta ideala, animale preferate
• Să prezinte detalii despre un personaj indragit sau o personalitate
• Să redacteze un mesaj simplu catre un prieten prin corespondenta sau catre un membru de familie.

Anul școlar 2017 - 2018

 
Testare lb. engleză pentru clasa a V-a  2017-2018:
 
·     Testarea pentru clasa de limba engleza intensiv va avea loc în data de 05 septembrie 2017, ora 09.00 și va dura 60 minute; (citește anunțul complet)
 
·       Părinții sunt rugați să specifice în cererea de înscriere pentru clasa a V-a dacă elevul solicită susținerea testării la limba engleză;
 
·       Dacă elevul are certificat Cambridge (YLE Movers/ Flyers)1 acesta este echivalat cu nota 10 (zece);
1. Se prezintă la secretariatul școlii cu certificatul original și o copie (conform cu originalul) care va fi atașată la cerere. Certificatul trebuie să conțină minim 11 scuturi (4 scuturi la 2 competențe și cel puțin 3 la o competență) conform 210(6)(c) din ROFUIP și CELA nr. 121m/07.05.2015.


Anul școlar 2016 - 2017

Testarea la limba engleză va avea loc în data de 5 septembrie 2016, ora 9.00 (citește anunțul complet)
Echivalare Certificate Cambridge YLE
Precizari  privind conditiile de aprobare a transferului elevilor pentru anul școlar 2016-2017

Pentru  clasa a V-a
Vineri, 2 septembrie 2016 are loc testarea la Limba romana si matematica între orele 9.00 - 11.30 (10.00-10.30- pauza) a elevilor care au depus   cerere de transfer pentru clasa a V-a (de la alte unități școlare),  pentru anul școlar 2016-2017.
Testul se va susține  vineri, 2 septembrie 2016 începând cu ora 900.

Anul școlar 2015 - 2016


Testarea la limba engleză va avea loc în data de 3 septembrie 2015, ora 9 (citește anunțul complet)
Anul școlar 2014 - 2015


Examenul de diferență la limba engleză
va avea loc în data de 2 septembrie 2014, ora 9 (citește anunțul complet)
Testarea la limba engleză va avea loc în data de 3 septembrie 2014, ora 9
(citește anunțul complet)
Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași organizeză testarea cunoștințelor elevilor de clasa a IV-a la limba română și matematică în data de 31 mai 2014.


1. PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR:

 • 1 clasă de selecţie = 28 elevi; Limbi moderne: limba engleza intensiv (L1)/ Lb.franceză (L2)

 • 1 clasă de selecţie = 28 elevi; Limbi moderne: limba engleză  (L1 )/Lb.franceză (L2)

 • 34 locuri au fost ocupate de elevii premiaţi la concursul „MATEROM” – din 10 aprilie  2014

 • Locuri disponibile  : 22


Disciplinele de concurs:

LIMBĂ ŞI  COMUNICARE
ASPECTE URMĂRITE ÎN EVALUARE:
• Identificarea ideilor principale într-un text şi formularea corectă;
• Alcătuirea unui rezumat;
• Povestirea conţinutului operelor studiate ; transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă;
• Scrierea din memorie a versurilor din poeziile studiate (conform cerinţei din manuale);
• Scrierea corectă după dictare;
• Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie şi de ortografie;
• Structura corectă a conţinutului compunerii;
• Valorificarea conţinutului operelor studiate în compuneri;
• Valorificarea în texte proprii a achiziţiilor lexicale;
• Cunoaşterea sensului cuvintelor (din textele studiate şi din „Micul dicţionar” de la sfârşitul manualului) ;
• Înlocuirea unor cuvinte cu altele, având acelaşi înţeles sau înţeles opus;
• Identificarea şi exemplificarea părţilor de vorbire şi a funcţiilor sintactice învăţate;
• Analiza gramaticală ;
• Realizarea schemei unei propoziţii şi alcătuirea unor propoziţii  după scheme  date;
• Scris lizibil şi ordonat;
• Aşezarea corectă a textului în pagină.  
MATEMATICĂ
STRUCTURA SUBIECTELOR LA MATEMATICĂ
I
.   TEHNICA DE CALCUL
a) Exerciţii cu şi  fără paranteze cu numere naturale cuprinse între 0 şi 1000000;
b) Exerciţii de aflare a  necunoscutei  dintr-o egalitate cu sau fără  paranteze (numere naturale  cuprinse între 0 şi 1000000.
II
.  NUMERAŢIE (ORDINE  ŞI CLASE);   SCRIEREA ÎN SISTEMUL   ZECIMAL  
III
. O PROBLEMĂ CU PLAN DE REZOLVARE FOLOSIND METODA  FIGURATIVĂ (sau oricare altă metodă învăţată).
Se pot folosi noţiuni de geometrie (perimetrul pătratului şi al dreptunghiului ), unităţi de măsură pentru: lungime,  capacitate, masă, timp.
IV
.  PROBLEME DE LOGICA SI  PERSPICACITATE.
NOTĂ: Pentru temele indicate, elevii vor consulta manualele şcolare în vigoare.

ORGANIZAREA TESTĂRII :
ACTE NECESARE :
1. Cerere tip (de la secretariatul liceului)
2. Adeverinţă eliberată de conducerea şcolii de provenienţă din care să rezulte calificativul la purtare pentru clasele I – III şi semestrul I clasa a IV-a . Nu sunt admise cererile de înscriere ale elevilor care cel puţin într-un semestru au la purtare calificativul „BINE” .
3. Adeverinţă de elev în care se va  menţiona  limba modernă studiată. Pentru elevii care nu au studiat limba engleză părinţii îşi vor lua angajamentul în scris, că până la data de  1 septembrie 2014 elevii îşi vor  însuşi conţinuturile  prevăzute de programa  şcolară aferentă  claselor  a III-a și  a IV-a .
4. Copie certificat de naştere copil .
-  Perioada de înscriere : 26 – 29 mai 2014,  între orele 10,00 – 18,00 ;
-  Afişarea listelor cu repartiţia elevilor pe săli :  30  mai 2014, orele 20,00.
-  Verificarea nivelului de însuşire a limbii engleze prin testare scrisă  - miercuri  3  septembrie 2014 orele 9,00.

Susţinerea lucrărilor scrise SÂMBĂTĂ  31 mai 2014
- prezenţa elevilor în curtea liceului:  ora 8,00
- intrarea elevilor în săli: ora 8,45  (fiecare elev va avea: instrumente de scris, trusă de geometrie,   apă de băut,   pachet cu o gustare)
• lucrare scrisă la : Limba şi literatura română între orele 9,00 – 10,00

PAUZĂ : 10,00 – 10,30 ( elevii nu ies in curtea scolii)
• lucrare scrisă la : Matematică între orele 10,30 – 11,30
- Afişarea rezultatelor în urma testării:
31 mai 2014, după ora 20,00 .
- Depunerea cererilor pentru contestaţii : luni, 2 iunie
2014  între orele 9,00-16,00 la secretariatul liceului.
- Rezultatele finale : marţi  3 iunie  2014, orele 20,00 .

Anul școlar 2013 - 2014


Programa pentru clasa a V-a

Examenul de diferen
ță la limba engleză:
- va avea loc în data de 3 septembrie 2013, ora 9.00
- se adreseazã elevilor care nu au studiat limba englezã în clasele a III-a si a IV-a
- tematica este aceeasi cu cea de la testarea pentru clasa a V-a - Intensiv limba englezã
- manualele aferente sunt Way Ahead (1 si 2) sau  Set Sail (1 si 2) sau Welcome (1 si 2)
- elevii vor sustine 2 probe scrise si 2 probe orale (corespunzãtoare fiecãrui an de studiu)

Testarea elevilor la limba englez
ă:
- va avea loc in data de 4 septembrie 2013 la ora 9.00
- pãrintii sunt rugati sã specifice în cererea de înscriere pentru clasa a V-a dacã elevul solicitã sustinerea testãrii la lb. englezã
- dacã elevul are certificat Cambridge (YLE Movers/Flyers) este admis fãrã testare

Rezultatele finale
Liceul Teoretic "Miron Costin" Iasi organizezã testarea cunostintelor elevilor de clasa a IV-a, pentru clasa a V-a an scolar 2013 - 2014, la limba românã si matematicã în data de 25 mai 2013.

PLAN DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL SCOLAR 2013 - 2014

1 clasã de selectie = 28 elevi; Limbi moderne: limba engleza intensiv (L1)/ Lb.francezã (L2)
1 clasã de selectie = 28 elevi; Limbi moderne: limba englezã  (L1 )/Lb.francezã (L2)
38 locuri au fost ocupate de elevii premiati la concursul "MATEROM" - din 27 aprilie  2013.
Locuri disponibile: 18

 • Perioada de înscriere: 15  mai - 23 mai 2013,  între orele 10,00 - 18,00.

 • Afisarea listelor cu repartitia elevilor pe sãli: 24  mai 2013, orele 20,00.

 • Verificarea nivelului de însusire a limbii engleze prin testare scrisã  - miercuri, 4 septembrie 2013 orele 9,00.

 • Sustinerea lucrãrilor scrise SAMBATA 25 mai 2013

 • Mai multe detali...
Informatii legate de Testarea pentru clasa a V-a din anii trecuti

Înapoi la cuprins