Evaluarea Națională - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
Du-te la conținut

Evaluarea Națională

Examene

Evaluarea Națională 2023
Simulare 20-21 martie 2023
Intrarea elevilor în sălile de examen se face până la ora 08.30. Teza se desfășoară între orele 9.00 și 11.15. Intrarea în sala de examen se face numai pe baza unui act de identitate.


Evaluarea Națională 2022

Contestațiile se depun la Liceul M Costin Iasi sala P-5 sau pe adresa de email secretariat@ltmcis.ro în zilele de
• Joi 23 iunie 2022 (în intervalul orar 16.00 – 19.00)
• Vineri 24 iunie 2022 (în intervalul orar 8.00 – 12.00)
Pentru fiecare probă contestată se depune o cerere separată și o copie A4 după  cartea  de  identitate  a  elevului  (sau  certificatul  de naștere).
Cererea de contestație va fi  semnată de elev și de un  părinte/reprezentant legal.
Cererile  se  depun  prin  prezență  fizică  a  elevului,  însoțit  de părinte/  reprezentant  legal. În  cazuri  excepționale,  cererile  de contestații  se  pot trimite  și  online,    pe    adresa    de    email: secretariat@ltmcis.ro.
Vă  reamintim  prevederile  metodologice  de  evaluare, prin care nota obținută la contestație rămâne nota finală.

Probele de examen se vor desfășura în intervalul orar 9.00 – 11.15. Accesul elevilor în sala de examen se face până la ora 8.30 numai pe baza unui act de identitate.

Evaluarea Națională 2021

Contestații:
 • Conform art. 11 din OMEC nr. 5455/2021, candidații pot depune contestații la centrul de contestații organizat în sala de sport, sau le pot transmite prin mijloace electronice la adresa de email secretariat@ltmcis.ro, în zilele de 29 iunie, interval orar 16.00-19.00 și 30 iunie interval orar 8.00-12.00.
 • Se va completa contestația folosind doar cererea-tip (descarcă cererea).
 • Dacă un candidat dorește să conteste notele la ambele probe scrise, va completa două cereri distincte, pentru fiecare disciplină de examen (limba și literatura română / matematică).
 • Fiecare cerere va fi semnată de candidat și părintele/tutorele legal al acestuia și va fi însoțită atât de o copie după cartea de identitate/certificatul de naștere al elevului, cât și de o copie după cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal.
 • Accesul în școală se va face pe la poarta elevilor.
 • Candidații și părinții acestora vor respecta traseul marcat, regulile de distanțare și conduita igienico-sanitară corespunzătoare, precum și indicațiile personalului.


Calendarul de desfășurare a EN2021Evaluarea Națională 2020

Pentru candidații din seria curentă, înscrierea se face automat pentru toți elevii declarați promovați. Nu se va utiliza o cerere tip, nu este necasară prezența părinților la școală pentru înscriere.

Evaluarea Națională 2019

Cererile prin care se solicită vizualizarea lucrărilor se pot depune la secretariatul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași, după următorul program:
2 iulie 2019, între orele 10.00 – 12.00
3 iulie 2019, între orele 15.00 – 17.00  
Repartizarea elevilor pentru zilele de 18 și 20 iunie 2019
 • Intrarea elevilor în sălile de examen se face până la ora 08.30. Teza se desfășoară între orele 9.00 și 11.00. Intrarea în sala de examen se face numai pe baza unui act de identitate.Evaluarea Națională 2018
Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2017-2018
Intrarea elevilor în sălile de examen se face până la ora 08.30. Teza se desfășoară între orele 9.00 și 11.00. Intrarea în sala de examen se face numai pe baza unui act de identitate.Evaluarea Națională 2017

Simulare 7-8 decembrie 2016
Intrarea elevilor în sălile de examen se face până la ora 08.30. Teza se desfășoară între orele 9.00 și 11.00. Intrarea în sala de examen se face numai pe baza unui act de identitate.
Evaluarea Națională 2016

Intrarea elevilor în sălile de examen se face până la ora 08.30. Teza se desfășoară între orele 9.00 și 11.00. Intrarea în sala de examen se face numai pe baza unui act de identitate.
Evaluarea Națională 2015


ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015

Extrase din metodologie - în atenția elevilor


Rezultate

Repartitia pe sali a elevilor: 22, 24 iunie
Intrarea elevilor în sălile de examen se face până la ora 08.30. Teza se desfășoară între orele 9.00 și 11.00. Intrarea în sala de examen se face numai pe baza unui act de identitate.


Repartitia pe sali a elevilor pentru simularea din 23 și 24 februarie 2015:
Limba și literatura română - 23 feb. 2015
Evaluarea Națională 2014


Repartitia pe sali a elevilor: 23, 25 iunie
Intrarea elevilor în sălile de examen se face începând cu ora 08.30.
Teza se desfășoară între orele 9.00 și 11.00
Intrarea în sala de examen se face numai pe baza unui act de identitate.

Repartitia pe sali a elevilor pentru simularea din
18-19 februarie 2014:
Limba și literatura română - 18 februarie
Matematică - 19 februarie
Probele de examen se vor desfășura în intervalul orar 9.00 – 11.00. Accesul elevilor în sala de examen se face până la ora 8.30 numai pe baza unui act de identitate.


Rezultatele la simularea Evaluarii naționale - noiembrie 2013
Calendarul
de desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2013-2014


Evaluarea Națională 2013


Intrarea elevilor în sălile de examen se face începând cu ora 08.30.
Teza se desfăsoară între orele 9.00 si 11.00
Intrarea în sala de examen se face numai pe baza unui act de identitate.


 • Repartitia elevilor la Evaluarea Nationala: Romana   Matematica

 • Rezultatele simularii
 • Repartitia pe sali a elevilor pentru simularea din 22-23 aprilie 2013:

Limba romana - 22 apr. 2013
Matematica - 23 apr. 2013

 • Calendarul de desfăsurare a evaluării nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2012-2013


Informatii legate de Evaluarea Nationala din anii trecuti

Înapoi la cuprins