Descriere - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
Du-te la conținut

Descriere

Proiecte > LLP/ Eramus+ > KA1 2016-2017
Înnoirea practicilor pedagogice
ale profesorilor de științe umaniste în era digitală
DESCRIERE     SELECȚIE     ECHIPA DE LUCRU     DISEMINARE     MOBILITĂȚI    ACTIVITĂȚI     RESURSE     REZULTATE


Tipul: Erasmus+ KA1 –Proiect de mobilitate a personalului din domeniul învățământului școlar (2016-1-RO01-KA101-023237)
Perioada de implementare: 1 august 2016 - 31 decembrie 2017
Număr mobilități: 6 (adresate cadrelor didactice care predau discipline umaniste):
1. prof. istorie: Diversity in Education (26-31 martie 2017), Lisabona, Portugalia (lb. engleză);
2. prof. limba franceză: Stage de français pour professeurs de FLE (3-14 iulie 2017), Brest, Franța;
3. prof. limba franceză: Tu l’dis comment toi? (10-21 iulie 2017), Cannes, Franța;
4. prof. limba engleză: Using Technology for Teaching English (10-21 iulie 2017), Cardiff, Marea Britanie;
5. prof. limba engleză: Using Technology in Teaching (14-25 august 2017), Cardiff, Marea Britanie;
6. prof. limba engleză: Drama in the Secondary Classroom and Theatre Studies (24-30 septembrie 2017), Southampton, Marea Britanie.

Obiectivele urmărite de acest proiect sînt:
-să sprijine dezvoltarea profesională a personalului didactic în ceea ce privește metodele, tehnicile și strategiile educaționale astfel ducînd la o creștere a calității procesului instructiv-educativ;
-să genereze îmbunătățirea comunicării într-o limbă străină a cadrelor didactice care predau alte discipline;
-să genereze îmbogățirea lexicului cadrelor didactice care predau limbi străine cu elemente de vocabular nou intrate în limba respectivă (neologisme, argouri, expresii și cuvinte nou formate);
-să crească în rîndul participanților gradul de conștientizare și de înțelegere a altor culturi și țări, oferindu-le posibilitatea de a-și crea legături profesionale la nivel european, de a participa activ la societate și de a-și dezvolta un sentiment de cetățenie și de identitate europeană;
-să crească atractivitatea școlii noastre astfel încît să poată oferi activități și programe conform cu nevoile elevilor;
-să asigure o recunoaștere mai bună a competențelor dobîndite în urma stagiilor de formare din străinatate.

Rezultatele așteptate în urma participării la cursuri vizează urmatoarele competențe:
1) competențe de bază:
- comunicare în limba straină;
- competențe digitale;
- competențe sociale și civice;
- capacitatea de a învăța procesul de învățare;
- conștiința și expresia culturală.
2) competențe specifice disciplinei predate:
-competențe de predare, metode și tehnici de lucru actuale în vederea îmbunătățirii actului instructiv-educativ;
-competențe de utilizare a noilor tehnologii în sala de clasa;
-abilități de realizare, de prezentare a unor materiale;
-abilități de redactare și implementare de proiecte specifice disciplinei;
-pregătirea elevilor în ceea ce privește noțiunile de cultură și civilizație anglo-saxonă și francofonă;
-pregătirea tinerilor în privința noilor teorii și practici din domenii specifice profilului lor.
3) competențe transversale:
-competențe de comunicare în limbile engleză și franceză;
-abilități de relaționare într-un context multilingvistic și multicutural;
-competențe de învățare prin colaborare și lucru în echipă;
-dezvoltarea unei atitudini democratice și pro-europene și consolidarea atitudinii de cetățean european;
-abilități de raționare / argumentare și găndire critică;
-utilizarea tehnologiei informației și comunicării – TIC;
-rezolvarea de probleme și luarea deciziilor;
-deschiderea către învățarea pe tot parcursul vieții;
-abilități de a opera într­o maniera interdisciplinară cu metodologii și concepte care provin dintr-un domeniu diferit.
     
Înapoi la cuprins